"Kjer je volja, je tudi pot."

Zgodovina

Kot so takrat zapisale, »začelo se je zares«.

Trinajst pobudnic se je 5. januarja 1996 sestalo v Novi Gorici,  na prvi seji iniciativnega odbora in pripravilo vse zadeve v zvezi z ustanovno skupščino Kluba tajnic Severne Primorske. Dogovorile so se o uri, kraju in poteku ustanovne skupščine in sestavile okvirni seznam povabljenih, med drugimi so povabile tudi upokojene kolegice. Že takrat so dekleta vedela, kaj pomenijo izkušnje starejših kolegic in koliko lahko le-te pomagajo. Vodilo iniciativnega obora in kasneje tudi kluba je bilo »Kjer je volja, je tudi pot« in tako je bil 2. februarja 1996 v Obrtnem domu v Novi Gorici ustanovljen Klub tajnic Severne Primorske, ki naj bi združeval čim več tajnic Severne Primorske. Meseca marca 2004, ko so dekleta z zgibanko izpeljala akcijo včlanjevanja v klub, je le-ta štel že 56 aktivni, pridnih in vestnih članic, ki so bile zaposlene v gospodarstvu in negospodarstvu. Za predsednico kluba je bila izvoljena Boža Petrovčič, za predsednico nadzornega obora Elvira Golub, izvoljen je bil tudi 5-članski upravni odbor, 3-članski nadzorni odbor in 3-člansko disciplinsko razsodišče.

Začelo se je oblikovanje prvega programa dela, ki je postal osnova za vse nadaljnje programe dela in kot cilj kluba za vsa obdobja delovanja. Prvi program dela je bil vodilo vsem članicam, vodilo vsem predsednicam in ostaja vodilo vsem, ki delo v klubu nadaljujemo, zajemal je naslednje točke:

 1. Po najboljših močeh bomo skušale pomagati pri uresničevanju zastavljenih nalog Združenja tajnic Slovenije.
 2. V okviru naših možnosti si bomo prizadevale za uveljavljanje poklica tajnice in to preko šole, revije, predvsem pa same tako, da bomo skušale čim bolj uresničevati temeljna načela našega kodeksa.
 3. To pa bomo dosegle s strokovnim izpopolnjevanjem članic. S pomočjo šol, drugih ustanov in Gospodarskega vestnika bomo organizirale predavanja o aktualnih temah.
 4. Če hočemo uresničiti vsa temeljna načela, moramo poskrbeti tudi za zdravje naših članic. S to nalogo se bomo skušale vključiti v program tajnic Slovenije in revije Tajnica pri športnih, kulturnih in drugih razvedrilni dejavnostih.
 5. Ta naloga naj bi bila tudi povezujoči člen s članicami drugih klubov po Sloveniji pri organizaciji medsebojnih srečanj.
 6. Velik poudarek bomo dale medsebojnemu povezovanju, izmenjavi izkušenj, informacij, strokovnih gradiv…
 7. Nezaposlenim kolegicam bomo v okviru možnosti pomagale pri zaposlovanju.
 8. Naloga nas vseh pa je, da čim več tajnic in drugih administrativnih delavk vključimo v naše delo, saj bomo le številčnejše lahko tudi močnejše.

Naloge kluba so bile organizacija druženj in srečanj na družabnem področju, delovanje na kulturnih področjih, izobraževanje, udeležba na strokovnih izpopolnjevanjih, predstavitev kluba na kongresu tajnic v Portorožu, delovanje na športnem področju, udeležba in sodelovanje na prireditvah in aktivnostih, ki so bile organizirane s strani takratnega Združenja tajnic Slovenije, ki je združeval vse ostale klube tajnic po Sloveniji, pridobivanje novega članstva, novega znanja, krepitev medsebojnega sodelovanja v samem klubu in na medklubskem nivoju ter skrb za promocijo in pravilno vrednotenje poklica.

Na srečanju članstva Kluba tajnic Severne Primorske in tudi na 4. seji upravnega obora, so se začele temeljite priprave za 1. redno skupščino, ki je bila 28. 2. 1997, na kateri so se članice odločale tudi o pomembnih statusnih vprašanjih kluba.

Tako se je začelo združevanje interesov članic kluba, druženje z ostalimi klubi in zvezo, izobraževanje ter dograjevanja lastnega znanja, krepitev osebnega razvoja, izpopolnjevanje na delovnih mestih, sodelovanje v športnih in kulturnih dejavnostih, sodelovanje v skupnih akcijah širšega pomena, sodelovanje v humanitarnih akcijah, uveljavljanje raznih oblik tradicionalnosti in skrb za spoštovanje tako človekovih kot poklicnih vrednot, ki sicer sčasoma pridobivajo drugačni vrstni in prioritetni red, a še vedno ostajajo naše vrednote.

Povzeto po biltenu »Klub tajnic Severne Primorske naših 20 let«, ki je izšel januarja 2016, ob 20. obletnici kluba – pripravila in uredila, ga je Marija Lapanja.

Z naših preteklih strani:

https://sites.google.com/site/zvezatajnicslovenije/family-blog/klub-tajnic-severne-primorske

https://sites.google.com/site/primorsketajnice/Home

 

Klub Tajnic Severne Primorske
Erjavčeva ulica 8
5000 Nova Gorica
kt.severneprimorske@gmail.com
FB: Klub tajnic Severne Primorske

Predsednica kluba: Gabrijela Bogataj

  ©Klub tajnic Severne Primorske. Vse pravice pridržane. 

  Oblikovanje in izvedba: Jani Bavčar 2018